human choroinic gonadotropin

Posts Tagged ‘Savaşı’

21
Şub

Türk Kurtuluş Savaşı

   Posted by: zbahadir    in Savaşlar

KURTULUŞ SAVAŞI ( 1919-1922) Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusca girişilen, çok cepheli bir savaştır. Kurtuluş Savaşı; Osmanlı Devleti ’ni yok eden, Türklere yaşam hakkı tanımayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu Türk milletinin bir ölüm-kalım mücadelesi olarak başlamıştır.

Kurtuluş Savaşı

 

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

21
Şub

Çanakkale Savaşı

   Posted by:    in Savaşlar

ÇANAKKALE CEPHESİ Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ‘ni Almanya’nın yanına iten İngiltere, Balkan Savaşı’nda perişan olmuş Osmanlı Devleti ordusunu küçük görüyor ve Çanakkale Boğazı’nın İngiliz donanmasınca kolayca geçilebileceğini, hatta İngiliz zırhlılarının büyük toplarının karşısında, Balkan mağlubu Türk askerlerinin kaçacağını sanıyordu.

Çanakkale Savaşı

 

Read the rest of this entry »

Tags: ,