human choroinic gonadotropin

Archive for the ‘Tarih ve Ünlüler’ Category

20
Kas

Alâeddin Keykubad

   Posted by: Tags: ,

Anadolu Selçuklu sultanı, Sultan Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Çok iyi bir tahsil ve terbiye ile yetiştirildi. Türk-İslam an’anesine göre Emir Seyfeddin, Ay-Aba ve Emir Bedreddin Gevhertaş kendisine atabeg tayin edildi. Ana dili olan Türkçe’nin yanında, Farsça, Rumca ve Arapça öğrendi. Ayrıca yüksek İslami ilimleri ve astronomiyi öğrendi. 1205’te Tokat’ın melikliğine (valiliğine) tayin edilerek devlet idaresini öğrendi ve tecrübe sahibi oldu. Babasının vefatı üzerine Sultanlığa ağabeyi birinci Keykavus seçildi. Bunu kabul etmeyip tahta geçmek isteyen Keykubad, Erzurum meliki Tuğrul Şah ile anlaşarak Kayseri’deki ağabeyinin üzerine yürüdü. Fakat taraftarları ağabeyi ile birleşince Ankara Kalesine sığındı. Keykavus, Ankara Kalesini kuşatarak Keykubad’ı ele geçirdi ve Malatya’daki Minşar Kalesine hapsetti.
Read the rest of this entry »

20
Kas

GAZİ OSMAN PAŞA

   Posted by: Tags: , ,

GAZİ OSMAN PAŞA
Moskofu dize getiren kumandan

</p>

Tarihimiz boyunca sayısız kumandanlarımız askerî sahada hizmet ifâ etmişler, bilhassa savaş meydanlarında gösterdikleri maharet, cesaret ve şecaatle bütün dünyanın takdirle alkışladığı zaferlerin kazanılmasında faal roy oynamışlar; tarihimizde pek çok destanların yer almasında mühim vazife görmüşlerdir. Hepsi, ebediyen rahmetle, şükranla yâdedilecektir…
Read the rest of this entry »

20
Kas

EVLİYA ÇELEBİ

   Posted by: Tags: ,

EVLİYA ÇELEBİ
Seyyah-ı âlem ve ferid-i beni âdem
On ciltlik muhteşem eseri “Seyahatnamesi” ile dünya çapında tanınan âlimimiz ve seyyahımız Evliya Çelebi’nin hayatının dönüm noktası bir rüya ile başlar. Seyahatnamenin birinci cildinde gördüğü bu rüyayı şöyle anlatmaktadır:
Read the rest of this entry »

20
Kas

PÎRİ REİS

   Posted by: Tags: ,

PÎRİ REİS
Şanlı Denizci değerli ilim adamı
Pîri Reis, Devletin bayrağını denizlerde şerefle dalgalandırmış denizci olması yanında, denizcilik ilmiyle bütün dünyanın takdirini kazanmış değerli bir âlimimizdir. Yaptığı Dünya ve Amerika haritasıyla, yazdığı eserleriyle, asırlar boyu ilim alemince takdirle yâdedilmiştir.
Read the rest of this entry »

3
Ağu

Barbaros Hayreddin Paşa

   Posted by: Tags: , ,

Barbaros Hayreddin Paşa 1473 yıllarında Midilli adasında doğdu.  Midilli fatihlerinden Vardari Yakup Ağa’nın dör oğlundan biridir.  Etnik kökeninin Selanik Vardar Yenice’sindeki Kayı Türklerindendir.1473 ve 1546 yılları arasında yaşamıştır.

Read the rest of this entry »