human choroinic gonadotropin
1
Nis

Tarihte İsrailoğulları

   Posted by:    in Duyurular

Sami asıllı bir ırk olan İsrailoğulları Fırat nehri boylarından Sina sınırlarına kadar uzanan bu bölgede uzun zaman göçebe halinde dolaştıktan sonra Lübnan dağlarının güneyinde yüksekçe bir yayla olan Filistin”e gelmişler, orada bulunan Kenânîlerle karışmışlardır.

M. Ö. 1200 yılından sonra, bu bölgeye gelip yerleşen Filist”lerin saldırıları karşısında dağılmışlar ancak M.Ö. 1044 yılında Saul adlı bir kahramanın çevresinde toplanabilmişlerdir.

Bundan sonra başlarına Davud ve Süleyman adlı krallar geçmiştir. Davut zamanında komşu devletler yenilmiş. Kudüs şehri kurulmuş, Süleyman zamanında da kuvvetli bir devlet durumuna geçmişlerdir.

Süleyman”ın ölümünden sonra İbranilerin birliği bozulmuş, biri kuzeyde İsrail devleti, öbürü güneyde Yuda (Yahudi) devleti kurulmuştur. Fakat bu iki devlet, yıllarca kendi aralarında çarpışmışlar ve kuvvetten düşmüşlerdir. İsrail devletine Asurlular (M.Ö. 721), Yahudi devletine de Babilliler (M.Ö. 587) son vermişlerdir.

Yahudiler, Babil boyunduruğundan M.Ö. 539 da kurtulmuşlar. Kudüs”teki Süleyman tapınağını yeni baştan onarmışlar ve Kudüs”e böylece eski dinî önemini kazandırmışlardır. Fakat buna rağmen Yahudiler bir daha kendilerini toplayıp eskisi gibi bir devlet kuramamışlardır.

Önce Perslerin, Büyük İskender’e yenilen Persler’den sonra Romalıların egemenliğinde uzun yıllar kalmışlardır.

Hıristiyanlığın kuvvet kazanması ile İsrailoğlullarınin dinî, eski önemini kaybetmiş, Kudüs, Hıristiyanların kutsal şehri durumuna geçmiştir. Yahudiler de, uzun yüzyıllar boyunca bir yurda sahip olmadan, dünyanın her tarafında dağınık bir durumda yaşamışlar, ancak İkinci Dünya Savaşı”nın sonunda dağınık bir durumda eski yurtlarında kendi devletlerini kurabilmişlerdir.

This entry was posted on Perşembe, Nisan 1st, 2010 at 11:33 am and is filed under Duyurular. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.